AirAsia Free Seats 完整机票价格表

亚航的免费机位(AirAsia Free Seats)又来了!亚航从11月13日至20日推出免费机位,而机票的出发日期必须是介于2017年5月1日至2018年2月8日。

如果你是AirAsia Big会员,你将可提早一天使用 Big Points 预订免费机票,也就是11月13日。如果你非AirAsia Big会员,你只能在11月14日才能预订优惠机票。

这里为你带来完整版的机票价格表


预订日期:2016年11月13日 – 2016年11月20日

出发日期:
2017年5月1日 – 2018年2月8日

预订网站:http://www.airasia.com/my/en/promotion.pageFly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:

Domestic destination
All-in-fare from
Alor Setar
RM 10.00
Kota Kinabalu
RM 10.00
Bintulu
RM 89.00
Johor Bahru
RM 10.00
Kota Bharu
RM 10.00
Kuching
RM 59.00
Labuan
RM 99.00
Langkawi
RM 49.00
Miri
RM 10.00
Penang
RM 10.00
Sibu
RM 79.00
Sandakan
RM 109.00
Kuala Terengganu
RM 10.00
Tawau
RM 109.00

International destination
All-in-fare from
Bandung
RM 99.00
Bengaluru
RM 269.00
Banda Aceh
RM 69.00
Brunei
RM 69.00
Guangzhou
RM 199.00
Kolkata
RM 229.00
Cebu
RM 228.00
Jakarta
RM 99.00
Colombo
RM 189.00
Chiang Mai
RM 41.00
Kochi
RM 179.00
Changsha
RM 229.00
Dhaka
RM 339.00
Da Nang
RM 139.00
Bangkok – Don Mueang
RM 89.00
Bali
RM 159.00
Hanoi
RM 99.00
Hat Yai
RM 49.00
Hong Kong
RM 179.00
Phuket
RM 41.00
Hyderabad
RM 199.00
Yogyakarta
RM 99.00
Krabi
RM 69.00
Kaohsiung
RM 239.00
Kalibo
RM 199.00
Kunming
RM 219.00
Medan – Kualanamu
RM 37.00
Guilin
RM 209.00
Lombok
RM 139.00
Luang Prabang
RM 89.00
Chennai
RM 199.00
Macao
RM 179.00
Male
RM 359.00
Manila
RM 249.00
Nanning
RM 189.00
Padang
RM 69.00
Pekanbaru
RM 37.00
Palembang
RM 37.00
Phnom Penh
RM 37.00
Pontianak
RM 99.00
Siem Reap
RM 37.00
Yangon
RM 99.00
Ho Chi Minh City
RM 37.00
Singapore
RM 37.00
Solo
RM 119.00
Semarang
RM 129.00
Surabaya
RM 37.00
Shantou
RM 189.00
Shenzhen
RM 189.00
Tiruchirappalli
RM 179.00
Makassar
RM 149.00
Surat Thani
RM 41.00
Pattaya - U-Tapao
RM 69.00
Vientiane
RM 129.00
Visakhapatnam
RM 37.00
Auckland
RM 449.00
Chongqing
RM 199.00
Sapporo - Shin-Chitose
RM 349.00
Chengdu
RM 229.00
New Delhi
RM 299.00
Hangzhou
RM 229.00
Tokyo - Haneda
RM 329.00
Seoul
RM 299.00
Tehran
RM 349.00
Osaka - Kansai
RM 279.00
Melbourne
RM 299.00
Mauritius
RM 299.00
Gold Coast
RM 299.00
Beijing
RM 229.00
Perth
RM 159.00
Busan
RM 269.00
Shanghai
RM 229.00
Sydney
RM 299.00
Taipei
RM 199.00
Xi'an
RM 199.00
Auckland Premium Flatbed
RM 1699.00
Chongqing Premium Flatbed
RM 699.00
Sapporo - Shin-Chitose Premium Flatbed
RM 1299.00
Chengdu Premium Flatbed
RM 769.00
New Delhi Premium Flatbed
RM 799.00
Hangzhou Premium Flatbed
RM 769.00
Tokyo - Haneda Premium Flatbed
RM 1199.00
Seoul Premium Flatbed
RM 1099.00
Tehran Premium Flatbed
RM 799.00
Osaka - Kansai Premium Flatbed
RM 1199.00
Melbourne Premium Flatbed
RM 1299.00
Mauritius Premium Flatbed
RM 1199.00
Gold Coast Premium Flatbed
RM 1299.00
Beijing Premium Flatbed
RM 769.00
Perth Premium Flatbed
RM 769.00
Busan Premium Flatbed
RM 899.00
Shanghai Premium Flatbed
RM 899.00
Sydney Premium Flatbed
RM 1299.00
Taipei Premium Flatbed
RM 799.00
Xi'an Premium Flatbed
RM 699.00

后一页 前一页

نموذج الاتصال